CADLAB
Browsing Tag

World AIDS Day

ଅନୁଗୁଳରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏଚ୍‌ଆଇଭି ସ˚କ୍ରମଣ

ଅନୁଗୁଳ: ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡ୍‌ସ ଏବ˚ ଏଚ୍‌ଆଇଭି ସ˚କ୍ରମଣ ସ˚ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ˚କ୍ରମଣ ହାର ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ ଅନୁଗୁଳର ସ˚କ୍ରମଣ ହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାପ୍‌ସୁ ଏବ˚ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍‌ଜିଓ…
Read More...